Langtur landevei på Kristi himmelfartsdag

langtur
Morgendagens stitur utgår. Det blir organisert en langtur (170+) på Landevei Kragerø Drangedal Lunde Fjågesundheia og hjem igjen. Frammøte REMA 0900.

Aktiviteter