Stier å rydde

Tangane – Bleiklia

Forbindelse mellom Fossingveien og Helleveien. Åpner for flere rundløyper i grensetraktene Kragerø-Bamble.

Gjengrodd sti fra Tangane og opp til traktorveien mot Bleiklia. Nokså enkelt å rydde. Busker og kvister.

Gromstadveien kan kjøres helt til Tangane.

 

 

 

 

Åtangen - Mian - Åsen

Åtangen – Mian – Åsen

Kupert og litt teknisk rundløype i nærområdet.

Ved Lille-Sverige trengs ei lita bru eller klopper. Stien på bortsida av Mian må utbedres med et par små anleggsrør og litt masse. Ellers enkel rydding. Veldig fine stier ved Åsen. Bommen i bunn av bakken til Mian er låst. Vi må låne nøkkel for å komme opp med utstyr.

 

 

 

 

vestre

Vestre Sannidal

Lange, sammenhengende stipartier, en del av den gamle rideveien mellom Sannidal og Kroken. Stien trenger å bli mer brukt, ellers gror den igjen.
Bør befares

Aktiviteter